disclaimer D. van Strien

Onderhoud & Klussenbedrijf

Disclaimer

 

Alles op www.dvanstrien.nl zoals fotomateriaal, teksten, beelden, geluiden en programmatuur zijn het intellectuele eigendom van D. van Strien, de Webmaster van D. van Strien en de besloten vennootschap D. van Strien.

 

Niets van deze website mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

 

Voor elk ander gebruik is vooraf toestemming vereist van D. van Strien, de Webmaster van D. van Strien of de besloten vennootschap D. van Strien. Het materiaal mag dus maar niet zomaar gebruikt worden! Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Wij trachten de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden.

 

Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving.

 

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voorvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.dvanstrien.nl te kunnen raadplegen.

 

Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

 

Copyright © All Rights Reserved